Coğrafya İle İlgili Bilmemiz Gerekenler

Coğrafya İle İlgili Bilmemiz Gerekenler

Coğrafya İle İlgili Bilmemiz Gerekenler

NEDEN COĞRAFYA ÖĞRENMELİYİZ?

1-Doğal sistemlerin oluşum ve gelişim süreçlerini anlayabilmek,

2-Doğal ve beşerî süreçlerin kendi içindeki işleyişleri ile birbirlerini nasıl etkilediklerini ve bu işleyişin zaman içerisindeki değişimini anlayabilmek,

3-Coğrafi süreçlerin geçmişteki durumundan hareketle insanların yaşam tarzlarının zaman içindeki değişimini ve çevreyi nasıl etkilediklerini anlayabilmek,

4-Coğrafi olaylara ilişkin olarak “nerede, nasıl ve niçin?” gibi sorular sorarak yaşanılan yer, bölge ve ülkenin ve tüm dünyaya ilişkin zihin haritasını oluşturmak,

5-Giderek birbirine bağımlı hâle gelen doğal ve beşerî süreçlerin birbirleriyle ilişkilerini Kavrayarak yaşanılan yerin konumu ile fiziksel ve kültürel özelliklerini öğrenebilmek,

6-Toplumun mekânsal organizasyonundan hareketle dünyadaki benzerlik ve farklılıkları kavrayabilmek,

7-Yerel ve küresel ölçekte coğrafi olay ve olguların mekânsal dağılımını tanıyabilmek,

8-Fiziksel çevre ile toplum arasındaki ilişkileri ilgilendiren konularda doğru kararlar verebilme yeteneğine sahip olabilmek,

9-Dünyadaki sınırlı doğal kaynakların kullanımına ve korunmasına yönelik planlamalar konusunda akılcı karar verebilme yeteneğine sahip olmak,

10-Giderek küreselleşen dünyada karşılıklı bağımlılığı anlayabilmek ve dünya vatandaşı olabilmek için coğrafya öğrenmeliyiz.

Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT 7, AYT  Edebiyat-Sosyal Bilimler Testinde 6, AYT Sosyal Bilimler-2 Testinde 11 soru sorulmaktadır.

BLOG

Biyoloji Zümresi

Biyoloji Zümresi

Biyoloji dersi yoğun bir bilgi aktarımının gerçekleştirildiği, dili Latince kökenli olan bir derstir.

KEŞFET
Coğrafya İle İlgili Bilmemiz Gerekenler

Coğrafya İle İlgili Bilmemiz Gerekenler

Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT 7, AYT Edebiyat-Sosyal Bilimler Testinde 6, AYT Sosyal Bilimler-2 Testinde 11 soru sorulmaktadır.

KEŞFET
Geometri İle İlgili Bilmemiz Gerekenler

Geometri İle İlgili Bilmemiz Gerekenler

Mantık yürütme, zeka gücü ve pratik düşünme yeteneği gerektiren geometri çoğu öğrencinin zorlandığı derslerden biridir.

KEŞFET

BİZE ULAŞIN

İLETİŞİM FORMU

Yeni Yol