Yeni Yol Okulları IB Eğitim Programı

IB EĞİTİM PROGRAMLARI

Uluslararası Bakolorya (International Baccalaureate (IB)) Nedir?

1968 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde kurulan IB, uluslararası standartlara uygun eğitimi tüm dünyaya yaymayı hedefleyen bir vakıftır. Kar amacı gütmeyen bu oluşum, ilk etapta 16-19 yaş arasındaki öğrencilerin uluslararası alanda daha başarılı olmaları, eleştirel düşünmeleri ve benzeri becerileri elde edebilmeleri için DP programını geliştirdi.

Cenevre Uluslararası Okulu’nun direktörlüğünü yapan Fransız eğitimci Marie-Thérèse Maurette, IB Diploma Programı olarak bilinen eğitim modülünün çerçevesini oluşturdu. Takip eden dönemde bir grup eğitimci, programı daha da detaylandırarak vakıf statüsünü elde eden bir oluşuma imza attı.

1994, 1997 ve 2012 yıllarında olmak üzere 3 yeni eğitim programını daha bünyesine katan IB, bireylerin eğitimi için kapsamlı ve çok yönlü bir eğitim programını hayata geçirdi. Bu sayede IB, dünya genelinde kabul gören ve eğitim kurumlarına giriş esnasında önemli bir kriter olarak kabul edilen bir organizasyon halini aldı. Günümüzde pek çok önde gelen üniversite, eğitim programının profesyonel yaklaşımına ve zengin müfredatına dayanarak öğrenci kabulu gerçekleştirirken DP programını ön planda tutar.

IB Eğitim Programı
IB Eğitim Programları

IB eğitim programları günümüzde farklı yaş gruplarına göre değişiklik gösteren 4 modüle ayrılmaktadır. Bunlar İlk Yıllar Programı (PYP), Orta Yıllar Programı (MYP), Diploma Programı (DP) ve Kariyer Programı (CP) dir. Yeni Yol Okulları olarak PYP ve DP Programlarında Yetkili Okuluz.

3-12 yaş arasındaki öğrenciler için oluşturulan Primary Years Programme (PYP)

DETAYLI İNCELE

16-19 yaş arasındaki öğrenciler için oluşturulan Diploma Programme
(DP)

DETAYLI İNCELE

Kendi aralarında yaş gruplarının yanı sıra öğrenim teknikleri ve müfredat alanlarında da ayrılan bu eğitim modüllerinin ortak yanı; öğrencileri gelecekteki eğitim hayatlarına daha iyi hazırlayan, sorgulayıcı ve gelişmiş öğrenim metotlarını kullanan bireyler haline getirmektir.

IB PROGRAMININ SUNDUĞU AVANTAJLAR
IB eğitim programı gelişmiş öğrenim tekniklerinin yanı sıra öğrencilere uluslararası alanda da pek çok avantaj sunar. IB topluluğunun bir parçası olan öğrenciler, global ölçekli sosyal ve kültürel faaliyetlere daha kolay bir şekilde katılım sağlayabilir.

Her geçen gün dinamik bir şekilde değişen dünya düzeni; eleştirel bakış açısına sahip, öğrenme becerileri gelişmiş ve akademik çalışmalarda daha iyi roller üstlenebilen öğrencilere ihtiyaç duymaktadır. IB eğitim programları, bu ihtiyaca yönelik geliştirilen müfredat içeriği sayesinde öğrencilerin global ihtiyaçlara daha kolay uyum sağlayan bireyler haline gelmesini destekler.

Hızla değişen dünyaya daha kolay adapte olabilen IB öğrencileri; problem çözme ve bireysel öğrenme gibi becerileriyle kendilerini etkili bir şekilde geliştirebilir.

IB ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARI

Eğitim hayatının dışında da öğrencilere çok fazla şey kazandıran IB eğitim programları geniş bir vizyonu, küresel alanda insanlarla daha etkili iletişim kurabilme becerisini ve kültürel açıklığı beraberinde getirir. Yapılan bağımsız araştırmalar, IB programlarında eğitim gören öğrencilerin istatiksel olarak daha başarılı ve akademik çalışmalara daha yatkın olduğunu ortaya koyar.

ÖĞRENCİLERİMİZİN GÖZÜNDEN
IBDP EĞİTİM PROGRAMI

SELİM İYİDİRLİ

IB ne kadar gayret gerektiren ve zorlayıcı bir program olsa da ve her gece önüme ne kadar iş gelirse gelsin, yaşayabileceğim en iyi deneyimlerden biridir.

SİNEM YILMAZ

IB bana bir birey ve bir dünya vatandaşı olabilmeyi, hem kendim hem de çevrem için etik kararlar alabilmeyi, dünyaya farklı perspektiflerden bakabilmeyi ve yeni görüşlere her zaman açık olmayı öğretti.

ELİF CEREN ERDOĞAN

Fikirlerimi ve ifadelerimi anlatarak öğrenim görmek, sosyalleşmek, bireysel ve bir takımın parçası olarak çalışmak için paha biçilemez bir fırsat.

BARAN BAYDEN

IB'nin öğretim müfredatı sayesinde okulda öğrendiklerimizi, gerçek hayatta nerede kullanacağımızı anlayabiliyorum.

ÖZGÜN VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM

Uluslararası Bakalorya (IB) programlarının en dikkat çeken özelliklerinden biri şüphesiz, tüm programların dünya çapında tanınan eğitimciler tarafından büyük bir hassasiyetle oluşturulmuş olmasıdır. Profesyonel akademik çevreler, IB eğitim programlarını yaşam boyu öğrenmeyi teşvik edecek şekilde düzenler. Ayrıca özgün ve benzersiz müfredat içeriği sayesinde öğrencilerin çağın gereksinimlerini karşılar yapıda bir eğitim almalarını destekler.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜNİVERSİTELERİNDE EĞİTİM

IBDP programı, 16-19 yaş aralığındaki öğrencilerin üniversite hayalleri için etkili bir destektir. Günümüzde Harvard ve Oxford gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri, IB diplomasını öğrenci başvurularında avantajlı bir kriter olarak kabul etmektedir. Uluslararası eğitim vizyonu sayesinde öğrencilerin yabancı ülkelerdeki eğitimlerini de kolaylaştıran IB, başarılı bir kariyer hedefleyen lise öğrencileri için uygundur.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN IB

IIB Diploma Programı, lise öğrencilerinin üniversite hayatına daha donanımlı bir şekilde hazırlanması için pek çok avantaj sunar. Bilgi, beceri ve eğitim konularında öğrencilerin gelişimini destekleyerek zorlu üniversite hayatında çok daha başarılı olmalarına ve bu hayata daha kolay adapte olabilmelerine yardımcı olur. IB programında öğrencilerin kazandığı beceriler, şu şekilde sıralanabilir:

  • Öz motivasyon ve zaman yönetimi becerisi
  • Sivil katılım gerektiren alanlara yoğun ilgi
  • Akademik alanda yetenek kazanımı
  • Gelişmiş araştırma ve yazma becerileri
  • Eleştirel düşünme kabiliyeti
  • Uluslararası bakış açısı ve vizyon

Tüm bu kazanımlar, üniversite hayatında önemli başarılar elde edilmesini destekler. IB Diploma Programı dünya çapında önde gelen üniversiteler tarafından da kabul aşamasında önemli bir avantaj olarak benimsenir. Bu kriter, IB programının başarısını gözler önüne seren önemli bir detaydır.

En İyi Üniversiteler Tarafından Tanınma

Kurulduğu ilk günden bu yana köklü akademik kurumlar tarafından tanınan IB Diploma Programı, öğrencilerin üniversite hayatlarında büyük avantajlar sunar. Bağımsız araştırmalar sonucunda ulaşılan bilgiler de, IB Diploma Programı öğrencilerinin lisans ve lisansüstü eğitimlerde daha yüksek performans gösterdiklerini ortaya koyar. Kapsamlı ve modern bir eğitim programının sonucunda IB öğrencileri, akademik uygulamalara daha kolay adapte olabilir. Bu avantajlar, dünyanın önde gelen üniversitelerinin öğrenci kabul aşamalarında IB öğrencilerini olumlu yönde değerlendirmelerini sağlar.

Uluslararası Düzeyde Eğitim ve Gelişim

IB’nin uluslararası standartlara uygun güncel eğitim müfredatı, öğrencilerin çağdaş dünya sorunlarına ve gerekliliklerine karşı duyarlı bir eğitim almalarına yardımcı olur. Sorgulayan, eleştirel düşünme becerileri kazanan ve uluslararası bir bakış açısına sahip olan öğrenciler, daha başarılı bir eğitim hayatının yanı sıra kendi hayatlarında da problemleri farklı şekilde ele almak ve liderlik gibi beceriler geliştirir.

IB YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Öğrencilerin IB programlarında elde ettiği başarıyı uygun şekilde yönetmek son derece önemlidir. Eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen öğrenciler için sunduğumuz danışmanlık hizmetleri, öğrencinin hedeflerine ve becerilerine göre aldığı eğitimi en iyi şekilde değerlendirmesini destekler.

Zorlu eğitim sürecini ideal bir yol haritasıyla tamamlamak için, IB sürecinde öğrencilerin alanında uzman danışmanlarla birlikte yola devam etmelerini sağlarız. Öğrencinin hedeflerine, ihtiyaçlarına ve imkanlarına uygun bir yol haritası oluşturarak başarısını destekleriz.

BİZE ULAŞIN

İLETİŞİM FORMU

Yeni Yol