Yeni Yol Okulları Ortaokul

ORTAOKUL

Bilimde ve teknolojide meydana gelen değişimlere paralel olarak toplumu oluşturan bireylerin amaçları, yaşam ve davranış biçimleri de değişmektedir. Gelişmiş, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış ve hızla yoluna devam etmekte olan ülkelerin önderliğinde geliştirilen bilim ve teknoloji ürünlerinin bir kısmı daha sağlıklı, daha rahat ve daha mutlu yaşamak için insanlığa katkı sağlarken bir kısmı da ne yazık ki insanı, doğayı, evreni yok etme tehdidi ile karşı karşıya bırakmaktadır.

21. yüzyılda bilimde ve teknolojideki gelişmelere uyum sağlamayı ve katkı vermeyi hedefleyen her birey, her toplum ve her ülke bu becerilerle donanmak zorundadır. Yurttaşlarına bu becerileri kazandıramayan ülkeler dünyadan soyutlanırlar, sahip oldukları doğal kaynakları ve insan kaynaklarını, bu becerilere sahip ülkelerin inisiyatifine bırakmak zorunda kalır. Geleceğin vazgeçilmez, yararlı insanları olmanın ve zaman içinde ortaya çıkacak yeni mesleklerde çalışabilmenin, nitelikli bir yaşam sürdürebilmenin yolu, bu dönemin gerektirdiği üst düzey becerilerle donanmış olmaktan geçer.

Ortaokul

21. yüzyıl becerileri öğrencinin etkin olduğu, problem çözdüğü, arkadaşlarıyla işbirliği yaparak çalıştığı, sorular sorduğu, yanıtlar bulduğu, eleştirdiği, hayal ettiği, yaratıcı ve analitik düşündüğü, bilgi ağlarına ve toplum kaynaklarına ulaştığı, bilgiyi sentezleyebildiği, öğretmenden yalnızca bilgiye ulaşmada rehberlik hizmeti alıp kendisinin ürettiği ortamlarda kazandırılabilir. Günümüzde eğitimden beklenen en öncelikli genel hedef bireylerin “dünya insanı” olarak yetiştirilmesidir. Yeniçağın eğitim anlayışında temel hedeflerimiz öğrencilerimizin ‘araştırma ve bilgi üretme becerilerine ve sosyal sorumluluk becerilerine’ sahip olmasıdır.

Yeni Yol Ortaokulu da öğretimsel süreçlerde “öğrenen ve üreten öğrenci” kavramı üzerinden uygulamalar yapılması gerektiğinin bilincindedir. Bu bağlamda, okulumuz bilgi aktarılan yer olmakla beraber öğrencilerimizin kişilik gelişimi, yetenek gelişimi, hobi gelişimi, sosyalleşme, yaşam becerileri gibi kavramların da hayat bulduğu yerdir.

Okulumuzda iyi bir eğitimin öğrenciyi hem akademik, hem duygusal ve sosyal hem de fiziksel yönden en üst düzeyde geliştirmek olduğu düşüncesinden hareket edilir. Bu sebeple, okulumuzda “bütünsel eğitim” yaklaşımları benimsenmekte ve aynı zamanda öğrencilerinin nitelikli, iyi ve değerli bireylere dönüşmesine, onların tüm yönlerinin dengeli ve bütünlüklü şekilde gelişmelerine imkân sunulmaktadır. Çünkü insan; zihin, beden ve duyguların uyumlu birleşiminden oluşan bir bütündür.

Yeni Yol Ortaokulu’ nda Türkiye’deki birçok eğitim kurumundan farklı olarak öğrencilerin, gerçek anlamda hayatın içinden kopmadan, kültürlerine, gelenek ve göreneklerine bağlı olarak, belirli bir disiplin içerisinde yetişmeleri amaçlanır. Bu çerçevede oluşturulmuş okul kültürü sayesinde, hayatın içinde olan, problem çözme becerileri gelişmiş, sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı, empatik düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedef alan kurumumuz, eğitim sektöründe ezberleri bozmaya devam etmektedir.

Günümüz teknolojik imkânlarıyla birlikte geliştirilen ve kullandığımız öğretim yöntem ve teknikleri, öğrencilerimize daha büyülü ve heyecan verici birtakım imkânlar sunmaktadır.

“İlham Veren Kampüs” sloganıyla yola çıktığımız kampüsümüzde hedeflediklerimiz, öğrencilerimizin erken yaşlardan itibaren yabancı dil becerilerini geliştirmek, toplumsal duyarlılığı geliştirmeye yönelik sosyal sorumluluk projelerinde görev almalarını sağlamak, alternatif eğitim modelleri ve öğretim tekniklerine yer vermek, öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmek, yaratıcılık, girişimcilik, sosyal ve duygusal zeka becerilerine mutlaka yatırım yapmaktır.

Okulumuzda, dijital alt yapıya sahip olunması ve klasik sınıf düzeninden öte atölye ve laboratuvarların güçlendirilmesine önem verilmektedir. Öğrencilerimiz, bireysel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, gelişimlerini destekleyici pek çok atölyede ders yapma imkânı bulmaktadır. Eskişehir’in ilk ve tek IB-PYP ve IB-DP okulu olmanın vermiş olduğu bilinç ve sorumlulukla öğrencilerimizi ömür boyu sürecek olan öğrenim yolculuğunda etkin katılımcılar olarak yetiştirmeye devam etmek en önemli hedeflerimizdendir.

Heyecan duyulmayan ve gönül verilmeyen bir iş hangi sektörde olursa olsun başarılı olamaz. Tüm ekibimiz, hızla gelişen teknolojik dünyada, yenilikçi öğrenme ortamları sunmak, öğretim programlarını bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile uyumlu hale getirmek yeniliklere ve değişime adapte olabilmek için gece gündüz emek vermektedir. Tüm bu hedefler doğrultusunda kültürler arası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Unutulmamalıdır ki: “Bugünün çocuklarını, dünün yöntemleri ile eğitirsek, yarınlarından çalarız.”

VELİ GÖRÜŞME SAATLERİ

MATEMATİK

TÜRKÇE

FEN BİLİMLERİ

SOSYAL BİLİMLER

DİN KÜLTÜRÜ

İNGİLİZCE

ALMANCA

MÜZİK

BEDEN EĞİTİMİ

ATÖLYELER

BİZE ULAŞIN

İLETİŞİM FORMU

Yeni Yol