Yeni Yol Okulları AKADEMİK ALANDA

AKADEMİK ALANDA

Akademik başarı, bir öğrencinin, öğretmenin veya kurumun kısa veya uzun vadeli eğitim hedeflerine ulaşma derecesidir, diyebiliriz.

Okul başarısı; akademik becerilerin yanı sıra çocuğun sosyal, duygusal ve kişisel özelliklerinin de devreye girdiği bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

Okulumuz; çocuklarımızın taşıdığı potansiyeli tüm yönleri ile geliştirerek mesleki açıdan üretken, öğrenme ve gelişme isteğini sürdürebilen; kişisel açıdan özgün, yapıcı, yaratıcı ve mutlu; sosyal açıdan çevresinin temel değerlerini tanıyıp kendi temel değer yapısını oluşturarak çevresinin mutluluğuna katkıda bulunmuş, sadece sınavlara değil hayata hazır bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Ancak bunları yaparken de ülkemizdeki sınav gerçeğinin reddedilemeyeceğinin farkındalığıyla hareket ederiz. Öğrencilerimizi hayata hazırlarken aynı zamanda ortaokul ve liselerimizde öğrenim gören öğrencilerimize merkezî sınavlarda gerekli başarıyı gösterebilecekleri özel programlar sunulur. Bu özel programlar doğrultusunda; öğrencilerimiz, okul dışında herhangi bir kurs veya etüt eğitimine ihtiyaç duymadan Liseye Giriş Sınavına (LGS), ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) okul ortamında hazırlanma imkânı bulurlar.

Sınav hazırlık sürecinde öğrencilerimiz gerek akademik yönden gerekse rehberlik hizmetleri yönünden bireysel özellikleri de göz önünde bulundurularak yönlendirilir. Öğrencilerimizin takibi sınıf danışman öğretmenleri ve rehber öğretmenler tarafından yapılır. Bu süreçte bütün branş öğretmenlerinin de desteği ve yönlendirmesine başvurulur.

Öğrencilerimizde sorumluluk duygusunu geliştirmek ve kazanımlar için pekiştirme yapmak amacıyla verilen ödevlerin takibi öğretmenlerimiz tarafından yapılır ve eksiklerine yönelik çalışmalar hazırlanır. Öğrencilerimizin kazandıkları sorumluluk duygusuyla birlikte, öz denetim yapmaları arzulanır.

Devamsızlığın yüksek olduğu okullarda başarının da sorgulanması gerekliliğinin bilinciyle öğrencilerimizin sağlık sorunu yaşamadıkları sürece okulumuzdaki sıralarındaki yerlerini alması temel beklentilerimizdendir.

Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

BİZE ULAŞIN

İLETİŞİM FORMU

Yeni Yol